o nama | proizvodnja | reference | lokacija | kontakt | kvalitet
PROIZVODI:   kvalitet

PVC fiting i cevi
PPR cevi i fiting za vodu
PEHD elementi
pocinkovani fiting
baterije i slavine
sanitarije
vodovodni delovi
ventili
hidrantska oprema
liveni delovi za vodovod
PEHD fiting

ISO 9001:2015 / Akreditovana laboratorija
 

      U toku decembra 2010. godine HIDROKOMERC D.O.O. sertifikovao je sistem menadžmenta kvalitetom po zahtevima standarda ISO 9001:2008. Sertifikaciju izvršila renomirana organizacija SGS.
      
      Krajem 2011. godine, u cilju konstantnog obezbeđenja kvaliteta, akreditovana je sopstvena laboratorija za ispitivanje, akreditacioni broj 01-356 koja zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.       
           

POLITIKA IMS


ISO 9001:2015 srpski PDF


Sertifikat o akreditaciji
Obim akreditacije


 

CENOVNICI

PEHD vodovodne cevi
PEHD cevi za gas
PEHD korugovane cevi
PPR cevi i fiting
MS fiting BUGATTI
ZN cevi i fiting
Kompresioni fiting AQUAPRES

       
PVC fiting i cevi | PPR cevi i fiting za vodu | PEHD elementi | pocinkovani fiting | baterije i slavine | sanitarije
vodovodni delovi
| ventili | hidrantska oprema | liveni delovi za vodovod | PEHD fiting
o nama | proizvodnja | reference | lokacija | kontakt